Wrodzony zrost palców

Wrodzony zrost palców (syndactylia) może być skórny lub skórny i kostny. Odróżnia się: 1) palcozrost prosty, gdy szkielet kostny jest uformowany prawidłowo, a palce są połączone tylko płetwami skórnymi, 2) palcozrost złożony, gdy nieroz- dzielenie dotyczy także szkieletu palców. Do tej grupy należy również palcozrost połączony z wrodzonymi brakami i niedorozwojami palców, zwany palcozrostem amniotycznym.

Czytaj Dalej

W pierwszej dobie przyjęto 4 dzieci

– 2 pęknięcia śledziony i krwiaki trzonu krezki), urazem układu kostno- stawowego (10 przyp.) (tab. 3). Leczenie zachowawcze stosowane w 8 przypadkach i polegało ono na wdrożeniu postępowania przeciwwstrząso- wego, przeciwkrwotocznego i zabezpieczającego przed zakażeniem układu moczowego. W 2 przypadkach wycięto uszkodzoną nerkę i śledziom’ z cięcia poprzecznego w nadbrzuszu.

Czytaj Dalej

Nieustępowanie objawów uszkodzenia układu

Dopiero nieustępowanie objawów uszkodzenia układu

Dopiero nieustępowanie objawów uszkodzenia układu nerwowego lub co gorsza, pojawienie się ich w czasie leżenia (czy też innej patologii wykraczającej poza typowy zespół bólów krzyża) stanowi wskazanie do wykonania badań dodatkowych, w tym tzw. badań agresywnych. W zależności od czynnika etiologicznego (podejrzanego) czy też dominacji objawów konieczne jest zasięgnięcie konsultacji odpowiedniego specjalisty. W tym miejscu trzeba podkreślić, że w przypadkach trudnych diagnostycznie wskazane jest zwołanie konsylium, gdyż przesyłanie chorego od specjalisty do specjalisty w żadnym przypadku do niczego dobrego nie doprowadzi .

Czytaj Dalej

Korzenionóżki

Na przykład u pasożytujących u człowieka rodzajów Trypanosoma i Leishmania wyróżnia się 5 postaci morfologicznych (ryc. 3.3): 1) postać trypomastigota {forma trypomastigota s. trypanosoma) – wrzecionowata, z dużym owalnym lub okrągłym jądrem, dużym kinetoplastem na biegunie tylnym, leżącym obok kinetosomu wici, z którego wychodzi wić tworząca błonę falującą wzdłuż całej komórki i wolną wić na biegunie przednim 2) postać epimastigota (forma epimastigota s. crithidid) – wrzecionowata, z dużym owalnym jądrem, z kinetoplastem i kinetosomem przed jądrem, z krótką błoną falującą i wicią wolną na biegunie przednim 3) postać pro-mastigota (forma promastigota s. leptomonas) – wrzecionowata, z dużym owalnym lub okrągłym jądrem, kinetoplastem i kinetosomem przed jądrem, z krótką błoną falującą i wicią wolną na biegunie przednim 4) postać amastigota (amastigota s. leishmania) – owalna lub okrągła, z okrągłym jądrem w środku, kinetoplastem i kinetosomem przed jądrem 5) postać sferomastigota (forma spheromastigota) – owalna lub okrągła, z jądrem w środku, kinetoplastem i kinetosomem przed jądrem i wicią wolną – stanowi formę przejściową między postaciami trypomastigota i amastigota (np. u T. cruzi)’, duży polimorfizm dotyczy także najczęściej pasożytującej u człowieka postaci trypomastigota. Postacie inwazyjne trypanosom rozwijające się u owadów określa się terminem – metacykliczne.

Czytaj Dalej

Narastająca liczba bólów krzyża

Chociaż zarówno w zajęciach szkolnych czy zajęciach sportowych nie możemy unikać przeciążenia ani zbyt intensywnego eksploatowania kręgosłupa, to jednak znając anatomię i biomechanikę oraz możliwości adaptacji i kompensacji kręgosłupa, można mu zaoszczędzić wielu stresów, a tym samym opóźnić proces jego zużywania w przyszłości. Celowi temu mogą służyć prace fizyczne i ćwiczenia ogólnie wzmacniające mięśnie, decydujące o utrzymywaniu prawidłowej postawy ciała czy też korygujące grożące jej wady.

Czytaj Dalej