Ostre zaburzenia w odżywianiu

Objawem ostrych zaburzeń w odżywianiu jest biegunka. O bie-gunce mówimy, jeśli dziecko wydala co najmniej dwa płynne stolce na dobę, zawierające ponadto często takie nieprawi-dłowe składniki, jak śluz, ropa czy nawet krew. Drugim częstym objawem są wymioty, które należy odróżnić od ulewania małych ilości przyjętych pokarmów, występujących u młodszych niemowląt przy karmieniu ich w pozycji leżącej, przy nagłej zmianie pozycji po karmieniu lub po łykaniu w czasie karmienia większych ilości powietrza. W lżejszych postaciach biegunki pragnienie i łaknienie dziecka bywa niezaburzone, a nawet może być wzmożone, ponieważ dziecko stara się wyrównać straty, wywołane wolnymi stolcami i wymiotami. W cięższych postaciach biegunki mimo narastającego odwodnienia łaknienie ulega pogorszeniu, dziecko za-czyna coraz gorzej przyjmować i tolerować płyny, co jeszcze bardziej nasila objawy odwodnienia. Skóra takiego dziecka jest blada, wiotka i sucha, błona śluzowa jamy ustnej sucha i przekrwiona, cie- miączko zapadnięte.

Czytaj Dalej

IV. Pourazowe zmiany skórne

Wyprzenia, drobne otarcia naskórka są częstymi objawami a niemowląt. Występują w następstwie wadliwej pielęgnacji, przegrzania, zbyt rzadkiego przewijania dzieci, nieodpowiedniego sposobu ubierania dzieci. Zmian tych nie można lekceważyć, ponieważ stają się podłożem dla rozwoju bakterii i zakażeń grzybiczych, predysponują do uczuleń.

Oparzenia. Każde, nawet powierzchowne oparzenie małego dziecka, jeśli obejmuje większą powierzchnię ciała, może stanowić zagrożenie dla życia dziecka. Szczególnie niebezpieczne są oparzenia wywołujące powstawanie sączących pęcherzy lub martwicę skóry. Wczesnym objawem oparzenia może być wstrząs w następstwie zaburzeń przepuszczalności naczyń krwionośnych, utraty osocza oraz zmniejszenie się ilości krwi krążącej. Otwarta rana powstała w wyniku oparzenia staje się łatwo terenem inwazji bakterii.

Czytaj Dalej

Jak sauna wpływa na ciało człowieka

A teraz kilka uwag dla dociekliwych. Mechanizm reakcji organizmu na bodźce cieplne sauny polega na: przyśpieszeniu czynności serca (tętna o 50%) i wzroście pojemności minutowej serca do 400% wartości spoczynkowej, a wzroście skurczowego i rozkurczowego ciśnienia krwi na początku

kąpieli przeciętnie o 25 mm Hg, a pod koniec nawet o 35 mm Hg (spadek ciśnienia należy uznać za objaw patologiczny), lelckim spadku ciśnienia krwi po kąpieli, utrzymującym się do około 1 godziny po jej zakończeniu,

Czytaj Dalej

Najczęstsze zespoły i objawy kliniczne

Jak już wspomniano, gruczoły wydzielania wewnętrznego mają zasadnicze znaczenie dla rozwoju dziecka, jego wzrostu i dojrzewania płciowego. Niedobór wzrostu (karłowatość) występuje w następstwie niedoczynności przedniego płata przysadki i jest wówczas uwarunkowane brakiem hormonu wzrostu. Dziecko z karłowatością przysadkową ma infantylne proporcje ciała, często występują u niego zaburzenia rozwoju płciowego i niedoczynność częściowa gruczołu tarczowego oraz nadnerczy. Objawy niedoczynności gruczołu tarczowego i nadnerczy nie są jednak tak wyraźnie zaznaczone, jak w przypadku ich pierwotnych zaburzeń. W karło-watości przysadkowej zahamowanie wzrostu zaznacza się najwyraźniej dopiero po drugim roku życia. W pierwotnej, najczęściej wrodzonej, niedoczynności gruczołu tarczowego również wzrost dziecka ulega zahamowaniu, dojrzewanie kośćca jest opóźnione, ale na plan pierwszy już od okresu niemowlęcego wysuwają się takie cechy jak: sucha, szorstka skóra, skąpe owłosienie, obrzmiały wystający język, ochrypły krzyk, obrzęk śluzowaty, zmniejszenie aktywności, zaparcie, niedorozwój umysłowy.

Czytaj Dalej

Nagi zahartowany człowiek

Nagi człowiek średnio zahartowany powinien odczuwać temperaturę 20-22°C jako obojętną, w którym to zakresie ciepłoty nie powinniśmy odczuwać ciepła ani zimna. Jeżeli w pomieszczeniu panuje temperatura 21°C a będąc rozebranym odczuwamy zimno, to jest to sygnał o małym naszym zahartowaniu.

Po określeniu temperatury stanowiącej dla naszego organizmu „punkt zerowy”, tak w zakresie kąpieli powietrznej jak i wodnej, możemy obserwować postępy w hartowaniu. Lekarze zalecają następujący sposób określenia odczynu skórno- -naczyniowego, jako sprawdzianu stanu zahartowania: na skórę przedramienia układa się na 10 sekund płytkę lodu o grubości 2-3 cm

Czytaj Dalej