Rozmnażanie się pierwotniaków

Rozmnażanie się pierwotniaków jest zwykle bezpłciowe, najczęściej przez podział mitotyczny na 2 osobniki potomne podział ten przebiega jako ortomitoza lub pleuromitoza. W ortomitozie chromosomy przyczepiają się do włókien wrzeciona mitotycznego i przy końcu profazy układają się w płaszczyźnie równikowej (me- tafaza), skąd rozchodzą się na bieguny. W pleuromitozie chromosomy umieszczają się na błonie jądrowej i po podziale podłużnym rozchodzą się na bieguny – brak więc metafazy. U niektórych pierwotniaków rolę centrosomu odgrywa kinetosom lub rzęski. Dwubiegunowy podział komórki tj. podział podłużny (symetrogeniczny) charakteryzuje wiciowce. Mimo to niektóre wśród nich mają więcej wici wychodzących z kinetosomów (np. u Trichomonadida), zwykle 4 charakteryzują się obecnością włókien łączących kinetosomy z ciałem parabazalnym one, a być może tylko

Czytaj Dalej

Muchy tse-tse

– sucholubna, zamieszkująca sawanny, głównie na wschodnich obszarach środkowej Afryki, przenosi T. brucei rhodesiense, a także T. brucei brucei – wiciowca pa-sożytującego u zwierząt kopytnych, głównie antylop.

Czytaj Dalej

Złamanie kości łódeczkowatej nadgarstka

Złamanie kości łódeczkowatej nadgarstka (fractura ossis scaphoidei) następuje najczęściej w czasie upadku na rękę. Przy promieniowym ustawieniu ręki wyrostek rylcowaty działa wtedy jak rozrywający klin. Złamania mogą tyczyć guzka, trzonu lub końca bliższego. W tym ostatnim przypadku może powstać martwica odłamu bliższego w następstwie przerwania naczyń odżywczych. Złamanie można rozpoznać na podstawie bolesności i obrzęku w obrębie „tabakierki anatomicznej”, narastania dolegliwości przy zgięciu grzbietowym i odwodzeniu ręki oraz przy ucisku wzdłuż osi kciuka. Rodzaj złamania i przemieszczenia określa zdjęcie rentgenowskie, pęknięcie kości może być jednak niewidoczne. Powtórny radiogram wykonany po 10-14 dniach ujawnia szczelinę złamania.

Czytaj Dalej

PRZEGLĄD OBRAŻEŃ WIELONARZĄDOWYCH

Podane w ogólnym zarysie postępowanie nie można zastosować w każdym przypadku, musi ono być najczęściej indywidualne. Wymaga przeważnie współdziałania wszystkich specjalistów dla ratowania zagrożonego życia.

Czytaj Dalej

Mucha domowa

Występowanie. Gatunek kosmopolityczny i synantropijny. Budowa i rozwój. Ciało krępe długości 7-9 mm, barwy szarej do szaroczamej. Na głowie para czerwonobrązowych oczu złożonych. Czułki krótkie, trójczłonowe, po stronie grzbietowej mają pokrytą włoskami szczecinkę (arista). Narząd gębowy typu ssąco-liżącego. Otwór gębowy jest zakończony poduszkowatą tarczą (tabel- lum) z kanalikami ssącymi (tchawki rzekome = pseudotchawki) (ryc. 5.27). Tułów ma 4 podłużne, szerokie, ciemne pasy. Skrzydła z żyłką czwartą wygiętą ostro w kierunku żyłki trzeciej (ryc. 5.27). Nogi zakończone parą pazurków i parąprzylg.

Czytaj Dalej