Category Choroby

Najczęstsze zespoły i objawy kliniczne

Jak już wspomniano, gruczoły wydzielania wewnętrznego mają zasadnicze znaczenie dla rozwoju dziecka, jego wzrostu i dojrzewania płciowego. Niedobór wzrostu (karłowatość) występuje w następstwie niedoczynności przedniego płata przysadki i jest wówczas uwarunkowane brakiem hormonu wzrostu. Dziecko z karłowatością przysadkową ma infantylne proporcje ciała, często występują u niego zaburzenia rozwoju płciowego i niedoczynność częściowa gruczołu tarczowego oraz nadnerczy. Objawy niedoczynności gruczołu tarczowego i nadnerczy nie są jednak tak wyraźnie zaznaczone, jak w przypadku ich pierwotnych zaburzeń. W karło-watości przysadkowej zahamowanie wzrostu zaznacza się najwyraźniej dopiero po drugim roku życia. W pierwotnej, najczęściej wrodzonej, niedoczynności gruczołu tarczowego również wzrost dziecka ulega zahamowaniu, dojrzewanie kośćca jest opóźnione, ale na plan pierwszy już od okresu niemowlęcego wysuwają się takie cechy jak: sucha, szorstka skóra, skąpe owłosienie, obrzmiały wystający język, ochrypły krzyk, obrzęk śluzowaty, zmniejszenie aktywności, zaparcie, niedorozwój umysłowy.

Czytaj Dalej

Nagi zahartowany człowiek

Nagi człowiek średnio zahartowany powinien odczuwać temperaturę 20-22°C jako obojętną, w którym to zakresie ciepłoty nie powinniśmy odczuwać ciepła ani zimna. Jeżeli w pomieszczeniu panuje temperatura 21°C a będąc rozebranym odczuwamy zimno, to jest to sygnał o małym naszym zahartowaniu.

Po określeniu temperatury stanowiącej dla naszego organizmu „punkt zerowy”, tak w zakresie kąpieli powietrznej jak i wodnej, możemy obserwować postępy w hartowaniu. Lekarze zalecają następujący sposób określenia odczynu skórno- -naczyniowego, jako sprawdzianu stanu zahartowania: na skórę przedramienia układa się na 10 sekund płytkę lodu o grubości 2-3 cm

Czytaj Dalej

System stopniowego uodpornienia dzieci

Pedagodzy czechosłowaccy opracowali system stopniowego uodpornienia dzieci na zimno w warunkach przedszkolnych. Obejmuje on zabiegi hartowania powietrzem, doprowadzające stopniowo organizm dziecka do takiego uodpornienia, że rozpocząć będzie mogło zabiegi hartowania wodą. Cały proces hartowania powietrzem trwa od 18 do 22 tygodni i obejmuje następujące etapy:

Czytaj Dalej