Category Choroby

Okłady parafinowe w czasie urazu kręgosłupa

– 1. Okłady parafinowe – do zabiegów leczniczych używa się parafiny stałej o dużej pojemności cieplnej i małym przewodnictwie cieplnym (powoli oddaje ciepło). Okład powoduje głębokie przegrzanie i działa przeciwbólowo. Wykonanie zabiegu – pędzlowanie do grubości 2 cm w okolicy objętej bólem, a następnie okrycie folią i kocem czas zabiegu – do 30 min temperatura okładu – 42-46°C (5-10 zabiegów).

Czytaj Dalej

Kuczman

Występowanie. W Europie dość częsty w Polsce – pospolity. Budowa i rozwój. Długość owada dorosłego ok. 1 mm. Ciało o barwie ciemnoszarej. Głowa zaopatrzona w oczy złożone i stosunkowo krótki kłujący aparat gębowy. Czułki u samca silniej owłosione. Nogi są brązowe. Skrzydła (ryc. 5.19)- krótkie i stosunkowo szerokie, z ciemniejszymi zabarwieniami bez łusek.

Czytaj Dalej

Rozmnażanie się pierwotniaków

Rozmnażanie się pierwotniaków jest zwykle bezpłciowe, najczęściej przez podział mitotyczny na 2 osobniki potomne podział ten przebiega jako ortomitoza lub pleuromitoza. W ortomitozie chromosomy przyczepiają się do włókien wrzeciona mitotycznego i przy końcu profazy układają się w płaszczyźnie równikowej (me- tafaza), skąd rozchodzą się na bieguny. W pleuromitozie chromosomy umieszczają się na błonie jądrowej i po podziale podłużnym rozchodzą się na bieguny – brak więc metafazy. U niektórych pierwotniaków rolę centrosomu odgrywa kinetosom lub rzęski. Dwubiegunowy podział komórki tj. podział podłużny (symetrogeniczny) charakteryzuje wiciowce. Mimo to niektóre wśród nich mają więcej wici wychodzących z kinetosomów (np. u Trichomonadida), zwykle 4 charakteryzują się obecnością włókien łączących kinetosomy z ciałem parabazalnym one, a być może tylko

Czytaj Dalej

Muchy tse-tse

– sucholubna, zamieszkująca sawanny, głównie na wschodnich obszarach środkowej Afryki, przenosi T. brucei rhodesiense, a także T. brucei brucei – wiciowca pa-sożytującego u zwierząt kopytnych, głównie antylop.

Czytaj Dalej

Złamanie kości łódeczkowatej nadgarstka

Złamanie kości łódeczkowatej nadgarstka (fractura ossis scaphoidei) następuje najczęściej w czasie upadku na rękę. Przy promieniowym ustawieniu ręki wyrostek rylcowaty działa wtedy jak rozrywający klin. Złamania mogą tyczyć guzka, trzonu lub końca bliższego. W tym ostatnim przypadku może powstać martwica odłamu bliższego w następstwie przerwania naczyń odżywczych. Złamanie można rozpoznać na podstawie bolesności i obrzęku w obrębie „tabakierki anatomicznej”, narastania dolegliwości przy zgięciu grzbietowym i odwodzeniu ręki oraz przy ucisku wzdłuż osi kciuka. Rodzaj złamania i przemieszczenia określa zdjęcie rentgenowskie, pęknięcie kości może być jednak niewidoczne. Powtórny radiogram wykonany po 10-14 dniach ujawnia szczelinę złamania.

Czytaj Dalej