Category Choroby

Współczesny sport wyczynowy

Trudne warunki osiągnięcia liczącego się sukcesu sportowego powodują sumujące się przeciążenia, jakże często kompensowane ambicją, siłą woli, a nierzadko też dyssymulowane. Prawdą jest, że w przypadku osoby młodej olbrzymie rezerwy regeneracyjne tkanek umożliwiają prawie doskonalą samonaprawę, a przez to doraźnie zapobiegają szkodom. Inaczej jest, gdy do sumowania się przeciążeń dochodzi u osoby dorosłej.

Czytaj Dalej

INTERPRETACJA WYNIKÓW BADAŃ LABORATORYJNYCH

Wynik badania laboratoryjnego powinien rozstrzygać wątpliwości lekarza opie-kującego się chorym, czy podejrzenie zarażenia, jakie powstało w następstwie badania klinicznego, było uzasadnione. Powyższe oczekiwania spełniają takie wyniki badań laboratoryjnych, które wykazują obecność pasożytów będących bezwzględnymi patogenami. Jeżeli np. we krwi gorączkującego pacjenta wykryto obecność plazmo- diów, to nie ma wątpliwości, że jest to przypadek malarii. Podobnie będzie w sytuacji diagnozowania przyczyny krwiomoczu, jeżeli badanie wykazało obecność jaj Scliistosoma haematobium.

Czytaj Dalej

Leżenie 3-7 dni w pozycji antalgicznej – uraz kręgosłupa

– 1. Leżenie 3-7 dni w pozycji antalgicznej

– a) leżenie na załamanym łóżku na plecach,

– b) leżenie na boku (pozycja płodowa).

Czytaj Dalej

Uwagi ogólne bółów krzyża

Zdaniem Haldemana leczenie zachowawcze bólów krzyża, najbardziej rozpowszechniona do chwili obecnej forma terapii, może – jeśli jest nieprawidłowo prowadzone

Czytaj Dalej

U pierwszego naszego chorego

U pierwszego naszego chorego, pierwotne szycie cewki dało trwałe odtworzenie jej ciągłości. Postępujące zwężenie przy wielokrotnym, nieskutecznym poszerzaniu, zostało usunlięte operacyjnie z zespoleniem – koniec do końca. Decyzję o zabiegu przyspieszyły z pewnością następstwa zwężenia (kamica, zapalenie jądra) grożące trwałymi następstwami odnośnie płodności i nawracających zakażeń ‚dróg moczowych.

Czytaj Dalej